Uslovi korišćenja i prodaje

USLOVI KORIŠĆENJA I PRODAJE

Hvala Vam što koristite internet sajt www.tapeandgo.rs. Molimo Vas da na početku, pre daljeg korišćenja internet sajta detaljno pročitate uslove koji slede. Pri svakoj poseti internet sajtu, smatraće se da ste navedene uslove razumeli i da se sa njima slažete u celosti. U koliko ne želite da navedene uslove prihvatate, molimo vas da internet sajt www.tapeandgo.rs ne korisatite.

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS 62/2014), TAPE NS GROUP DOO obaveštava korisnike internet sajta www.tapeandgo.rs o sledećem:

 1. Prodaja proizvoda/robe koja je ponuđena na internet sajtu tapensgroup.rs, predstavlja deo registrovane delatnosti TAPE NS GROUP DOO. Kupci proizoda/robe prema predviđenim uslovima mogu uložiti reklamaciju na krupljeni proizvod/robu putem elektronske adrese: webshop@tapeandgo.org
 2. U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača ( glasnik RS, br. 62/2014) kupovina putem internet sajta www.tapeandgo.rs, smatra se prodajom na daljinu.
 3. Cene proizvoda/robe na internet sajtu tapensgroup.rs, naznačene su uz svaki proizvod/robu pojedinačno.
 4. Svaki vid kupovine uz određene pogodnosti (akcijska prodaja), izvršiće se prema uslovima naznačenim na internet sajtu tapensgroup.rs.
 5. Osnovne karakteristike (i način upotrebe) konkretnih proizvoda/robe možete pronaći u njihovom opisu na internet sajtu tapensgroup.rs, kao i u deklaraciji koju dobijete uz kupljeni proizvod/robu.
 6. Pri kupovini proizvoda/robe, cene prema kupcija – fizičkim licima i pravnim licima prikazane su sa uračunatim PDV-om.
 7. Plaćanje proizvoda/robe kupljenih putem internet sajta tapensgroup.rs, fizička i pravna lica plaćaju na osnovu predračuna koji dobijaju nakon porudžbine proizvoda/robe.
 8. Poručivanje proizvoda/robe putem internet sajta tapensgroup.rs, uslovljeno je minimalnim iznosnom porudžbine, i to: iznos od 500 dinara sa PDV-om za fizička lica; Iznos od 3000 dinara sa PDV-om za pravna lica (iznos od 2500 dinara bez PDV-a).
 9. Kupac nakon kreiranja porudžbine, istu potvrđuje pritiskom na taster NARUČITE, i samim tim obavezuje se da će poručenu robu platiti.
 10. Proizvodi/roba poručeni putem internet sajta tapensgroup.rs. isporučuju se kupcima prema definisanim USLOVIMA ISPORUKE.
 11. TAPE NS GROUP DOO dužan je da isporuči naručene proizvode/robu, koja mora biti saobzirna porudžbenici koju je kupac popunio. Ako isporučeni proizvodi/roba ne odgovaraju poručenim, kupac je u obavezi da u predviđenom roku obavesti TAPE NS GROUP DOO i ima pravo da od prodavca traži da bez naknade nedostatke otkloni (popravkom ili zamenom), da traži umanjenje cene ili raskid ugovora (u pogledu robe sa nedostacima). Troškovi nastali u navedenom postupku po reklamaciji padaju na teret TAPE NS GROUP DOO.
 12. Kupac ima pravo da na već korišćen proizvod/robu kupljen putem internet sajta tapensgroup.rs izjavi reklamaciju, prema pravilim koja važe za proizvode/robu kupljene putem internet prodavnice TAPE NS GROUP DOO. Ovaj postupak detaljnije je opisan u delu REKLAMACIJE.
 13. Nakon kupovine proizvoda/robe, kupac ima pravo da jedan ili vise poručenih artikala zameni za proizvode/robu iste, niže ili više cenovne vrednosti, ukoliko zahtev podnese TAPE NS GROUP DOO u roku od 14 dana. Postupak zamene detaljnije je opisan u delu ZAMENA
 14. Nakon kupovine proizvoda/robe, kupac ima pravo da da odluči da istu ne želi da zadrži, tj. ima pravo da odustane od ugovora u roku od 14 dana čime ostvaruje pravo na povrat iznosa u visini cene plaćene za proizvod/robu, što je detaljnije definisano u delu PRAVO NA ODUSTAJANJE

ISPORUKA

Rok isporuke

Nakon izvšene kupovine na internet sajtu www.tapeandgo.rs i potvrde o kupovini od strane TAPE NS GROUP DOO, porudžbina ulazi u status obrade. Kada obrada porudžbine bude gotova (najviše 3 radna dana), na ostavljenu e-mail adresu dobićete obaveštenje o status i prijemu iste. Za sve porudžbine izvšene van radnog vremena, TAPE NS GROUP DOO će Vas kontaktirati sledećeg radnog dana. Od trenutka potvdre Vaše porudžbine od strane TAPE NS GROUP DOO, rok isporuke je 3-5 radnih dana.

Preuzimanje naručenog proizvoda/robe

Nakon potvrde Vaše porudžbine, naručeni proizvod/robu TAPE NS GROUP DOO, dostaviće na Vašu adresu putem kurirske službe – AKS KURIRSKA SLUŽBA.

Bitno je napomenuti da je potrebno da prilikom preuzimanja pošiljke od starne kurirske službe paket/pošiljku pregledate da bi ste se uverili da ne postoje vidna oštećenja pošiljke. Ukoliko prilikom pregleda uočite da je pakovanje u kome je proizvod/roba transportovana vidno oštećen, kao i da posumnjate da je sam proizvod/roba oštećen, imate pravo da odbijete prijem pošiljke.

Bitno je naglasiti da nas odmah kontaktirate putem e-mail adresu webshop@tapeandgo.org.

Ukoliko je pošiljka bez oštećenja, nakon preuzimanja iste u obavezi ste kuriru potpisati potvrdu o preuzimanju pošiljke.

Sa procedurom i načinom dostavljanja možete se upoznati na sajtu www.aks.rs

Ukoliko kurir ne uspe da vam dostavi pošiljku, ista se vraća TAPE NS GROUP DOO, te ćemo Vas nakon toga kontaktirati i pokušati da rešimo problem na najefikasniji način.

Cena

Cena isporuke pošiljke zavisi od vrednosti narudžbine.

Za kupce – fizička lica za porudžbine od 500,00 rsd do 3000,00 rsd, i pravna lica za porudžbine od 3000,00 rsd do 8000,00 rsd cena sa uključenim PDV-om isporuke pošiljki iznosi:

 • Za paket do 5kg 180 rsd
 • Za paket od 5.01 do 10 kg 288 rsd
 • Za paket od 10.01 do 20 kg 420 rsd
 • Za paket pd 20.01 do 30 kg 540 rsd
 • Za paket od 30.01 do 40 kg 624 rsd
 • Za paletu težine od 150 do 500 kg 2940 rsd

Za kupce – fizička lica isporuka je besplatna za porudžbine iznad 3000,00 dinara.

Za kupce – pravna lica isporuka je besplatna za porudžbine iznad 8000,00 dinara.

Kupac kreiranjem i potvrdom svoje porudžbine na internet sajtu www.tapeandgo.rs, potvrđuje da je saglasan sa ovim uslovima isporuke.

REKLAMACIJE

Oštećenja u transportu

Napominjemo da je bitno da kupac prilikom dostave pregleda pošiljku i da sva vidljiva oštećena na pakovanju proizvoda prijavi kuriru kjoji isporučuje proizvod/robu. Rok za prijavu oštećenja je 24h od prijema robe.

Ukoliko kupac uoči oštećenja nije dužan da potpiše potvrdu prijema pošiljke i može zamoliti kurira da sačeka dok proverite da li se sam proizvod/roba koji se dostavlja oštetio ili fali neki od delova. Ukoliko nema oštećenja na proizvodu/robi i ukoliko su svi delovi porudžbine na broju, kupac može potpisati potvrdu o prijemu pošiljke.

Pogrešna vrsta robe ili pogrešni podaci

Ako ste nakon prijema pošiljke i otvaranje iste uvideli da proizvod/roba koji vam je isporučen ne odgovara naručenom ili podaci na računu koj se dostavlja uz proizvod/robu nisu odgovarajući, odmah, a najkasnije u roku od 24h od trenutka pošiljke, kontaktirajte TAPE NS GROUP DOO putem e-mail adrese webshop@tapeandgo.org. E –mail treba da sadrži Vaše kontakt podatke kao i opis problema. Na raspolaganju Vam je i mogućnost da preuzmete reklamacioni list, popunite ga i zajedno sa neodgovarajućim proizviodom/robom dostavite TAPE NS GROUP DOO na adresu Državni put 102 Rimski Čenej/Novi Sad. Nakon prijema reklamacije, TAPE NS GROUP DOO će Vas kontaktirati putem e-maila i dati Vam sve potrrebne informacije oko postupka reklamacije koju ste izjavili. Odgovor na reklamaciju možete očekivati najkasnije u roku od 8 dana, dok je rok u kome TAPE NS GROUP DOO ima obavezu da reši predmetnu reklamaciju u roku od 30 dana.

POLITIKA PRIVATNOSTI

TAPE NS GROUP DOO o podacima svojih korisnika brine sa bitnom pažnjom, garantuje njihovu sigurnost kao i bezbedno i sigurno poslovanje i saradnju. Vaše porudžbine naručene putem internet stranice www.tapeandgo.rs su potpuno bezbedne. Informacije o kupcima prikupljene u postupku kreiranja porudžbine, TAPE NS GROUP DOO, neće ustupati trećim licima. Niti iste koristiti mimo namene za koju su prikupljene.

Privatnost podaataka korisnika

Podaci koje TAPE NS GROUP DOO prikuplja putem internet stranice www.tapeandgo.rs, tokom kreiranja porudžbine, prikupljaju se radi uspešne i sigurne isporuke poručenog proizvoda/robe, kao i za uspešno praćenje pošiljke. Potrebni podaci su: Ime i prezime, adresa isporuke, konmtak telefon , e – mail adresa i datum rođenja.

Bitno je naglasii da TAPE NS GROUP DOO, ni na koji način neće trgovati prikupljenim podacima, niti ih koristiti mimo svrhe za koju su prikupljeni. Zaposleni koji rade na poslovima prikupljanja, obrade i skladištenja Vaših podataka, obavezani su na poštovanje svih zakonskih propisa o poštovanju privatnosti korisnika.

Prikupljene podatke, TAPE NS GROUP DOO, može predate trećim licima samo pod uslovima predviđenim zakonima.

Jedan od razloga prikupljanja podatak o kupcima na sajtu www.tapeandgo.rs, je omogućavanje TAPE NS GROUP DOO, da online prodaju poboljša i prilagodi je zahtevima kupaca, olakša korišćenje i unapredi bezbednost.

Kolačići

Internet stranica www.tapeandgo.rs koristi kolačiće – “COOKIES” čija je svrha da unapredi i prilagodi korišćenje internet sajta www.tapeandgo.rs Vašim potrebama i zahtevima. Oni predstavljaju datoteke tekstualnog tipa, koji se smeštaju na računar korisnika. Kolačići ne mogu ni na koji način na Vaš računar “preneti” bilo kakve programe ili viruse.

Kolačiće, server kojem pristupate putem posete internet stranice www.tapeandgo.rs, dodeljuje samo Vama i podatke iz kolačića može pročitati samo server koji ih je Vama poslao.

Kolačići pružaju mogućnost da Vam obezbede pogodnosti koje će vam omogućiti potpuno, brzo i bezbedno korišćenje internet sajta www.tapeandgo.rs

Saglasnost korisnika i promena uslova

Korišćenje internet sajta www.tapeandgo.rs, podrazumeva da ste pre samog korišćenja sajta saglasni sa uslovima korišćenja.

TAPE NS GROUP DOO će poštovati sve ovde navedene uslove i ima pravo njihove promene. Promene uslova stupaju na snagu, tek nakon objavljivanja na intertnet stranici www.tapeandgo.rs ili slanjem e-mail obaveštenja registrovanim korisnicima.

Povraćaj uplaćenih sredstava

U slučaju zahteva za povraćaja novčanih sredstava, postoji nekolkiko koraka koji moraju biti ispoštovani da bi se povraćaj novca izvršio na adekvatan način.

Prvi korak je da kupac kontaktira TAPE NS GROUP DOO e-mail adrese webshop@tapeandgo.org te dostavi potrebne podatke i to: broj računa kupljenog proizvoda/robe, broj dinarskog računa banke kupca. Nakon slanja potrebne dokumentacije TAPE NS GROUP DOO kontaktiraće kupca i proslediti mu dokumentaciju sa procedurom na koji način će sredstva biti vraćena. Navedena dokumentacija će biti dostavljena na e-mail, koji je kupac koristio pri registraciji i inicijalnoj komunikaciji oko procedure povrata novca.

Što se tiče samog povrata novca, on se vrši isključivo uplatom odgovarajuće sume novca na dinarski račun kupca. Svaki drugačiji vid povrata novca nije u skladu sa politikom TAPE NS GROUP DOO i neće biti uzet u razmatranje (npr. slanje novca na devizni račun, putem kuruirske službe, itd.)

Ukoliko je kupac plaćanje izvršio nekom od platnih kartica, TAPE NS GROUP DOO će tako naplaćen iznos vratiti koristeći isti metod, VISA, MAESTO, EC/MC. Novac će putem banke biti vraćen na račun korisnika kartice.

Naglašavamo da bilo koji proizvod/robu, kupac može poslati TAPE NS GROUP DOO, samo ako na isti ima reklamaciju, tek nakon kontaktiranja TAPE NS GROUP DOO na gore opisan način.

Svaki paket koji pristigne u TAPE NS GROUP DOO mimo procedure, biće vraćen pošiljaocu o njegovom trošku.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Korpa
Scroll to Top