Reklamacije na proizvod/robu koji je oštećen u transportu

Reklamacije na proizvod/robu koji je oštećen u transportu

Kupac ima pravo na reklamaciju oštećenog proizvoda/robe u transportu ukoliko je oštećenje vidljivo na pakovanju proizvoda, i ako je isto oštećenje odmah prijavljeno kuriru koji proizvod/robu isporučuje. U svakom slučaju, kupac je dužan da oštećene nastalo tokom transporta prijavi TAPE NS GROUP u roku od 24h od preuzimanja proizvoda/robe.

Kupac je dužan da prilikom prijema proizvoda/robe istu pregleda. Ukolko postoje oštećena na samom pakovanju, kupac može na licu mesta, pred kurirom otvoriti paket sa proizvodom/robom i prekontrolisati sadržinu istog. Ukoliko tom prilikom utvdi da proizvod/roba nema oštećenje može potpisati prijem pošiljke. U suprotnom ukoliko postoje oštećenja, kupac nije dužan prihvatiti prijem pošiljke, niti potpisati njen prijem.

Reklamacije na pogrešnu vrstu proizvoda/robe ili podataka na računu

Ukoliko kupac nakon prijema pošiljke i otvaranja iste ustanovi da isporučeni proizvod/roba ne odgovara naručenom, ili podaci na računu koji je dobijen uz pošiljku nije odgovarajući, kupac može u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke putem e-mail adrese webshop@tapeandgo.org kontaktirati TAPE NS GROUP. E-mail treba da sadrži naziv firme/ime i prezime, telefon i kratak opis nastalog problema/oštećenja. Reklamaciju možete izvršiti i popunjavanjem reklamacionog lista koji zajedno sa robom pošaljete na adresu Državni put 102, 21233 Čenej, Novi Sad

Kupac koji je uložio reklamaciju na određeni proizvod/robu, odgovor povodom navedene reklamacije može očekivati u najkraćem roku. Odgovor sadrži potvrdu o prijemu reklamacije, broj pod kojim je reklamacija zavedena i obaveštenje o daljem postupanju.

Rok za odgovor na reklamaciju od strane TAPE NS GROUP tima je 8 dana, dok je rok za rešavanje po predmetnoj reklamaciji 30 dana od prijema iste.

Reklamacioni list možete preuzeti ovde.

Korpa
Scroll to Top