Odricanje od odgovornosti

Uslovi korišćenja

Hvala Vam što koristite internet stranicu www.tapeandgo.rs (u daljem tekstu: sajt). Molimo Vas da pre nego što započnete sa korišćenjem sajta, pažljivo pročitate uslove koji slede u nastavku.

Svaka poseta sajta www.tapeandgo.rs, podrazumeva da ste uslove koji slede u nastavku pročitali, iste razumeli i da se sa istima u potpunosti slažete.

Ukoliko ne želite da prihvatate uslove korišćenja u potpunosti, molimo Vas da sajt ne koristite.

Celokupan sadržaj sajta uredio je TAPE NS GROUP DOO, Novi Sad, ul. Šumadijska br.16 (u daljem tekstu: TAPE NS GROUP). Informacije koje se nalaze na sajtu www.tapeandgo.rs, su prikupljene sa najvećom mogućom pažnjom.

Pristupom i tokom korišćenja ovog sajta saglasni ste sa uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge koje se nalaze na sajtu www.tapeandgo.rs.

Pristupom i korišćenjem sajta, smatra se da ste upoznati sa uslovima korišćenja i da bez bilo kakvih rezervi, iste prihvatate u potpunosti.

Prihvatanjem ovih uslova smatra se da internet stranicu i njene sadržaje koristite isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Autorska prava – vlasništvo sadržaja

Celokupan sadržaj na sajtu www.tapeandgo.rs zaštićen je zakonima koji regulišu predmetnu oblast (Zakonom o žigovima, Zakonom o autorskim i srodnim pravima i dr.). Navedeni sadržaji mogu se koristiti samo uz pismenu saglčasnost TAPE NS GROUP. Svako neovlašćeno korišćenje navedenih sadržaja zaštićeno je zakonima iz ove oblasti.

Ako drugačije nije naznačeno, sadržaj sa sajta www.tapeandgo.rs korisnik isti može preuzeti samo za ličnu upotrebu radi dobijanja potrebnih informacija o proizvodu/rob i uslugama koje nudi TAPE NS GROUP.

Sadržaj sa sajta www.tapeandgo.rs korisnik ne sme koristiti u svrhe koje su zabranjene ovim Uslovima korišćenja, navedenim Zakonima ili bilo koji način protivan javnom moralu.

TAPE NS GROUP zadržava pravo da u bilo kom trenutku može izmeniti navedene Uslove, a na osnovui tih izmena korisnici će biti automatski obavezani na poštovanje istih. Imajući u vidu navedeno TAPE NS GROUP savetuje korisnicima da blagovremeno posećuju sajt www.tapeandgo.rs, radi informisanja o eventualnim izmenama, što predstavlja i obavezu svakog korisnika u skladu sa zakonom.

Zakoni koji uređuju predmetna oblast imaju jaču pravnu snagu od navedenih odredbi u Uslovima korišćenja. Ukoliko dođe do neslaganja u navedeni odredbama, primenjivačće se Zakonske odredbe.

Napominjemo da TAPE NS GROUP ne snosi odgovornost za eventualne posledice prema korisnicima koje nastanu prilikom promene navedenih uslova na sajtu www.tapeandgo.rs.

Ograničenje pristupa sajtu www.tapeandgo.rs

Ukoliko tokom korišćenja sajta www.tapeandgo.rs korisnik ne poštujete navedene uslove korišćenja, uputstva i rokove, TAPE NS GROUP zadržava pravo da korisniku uskrati pristup celokupnom sadržaju sajta ili nekim delovima istog bez prethodnog obaveštenja i upozorenja, a korisnik je u obavezi da odmah po uskraćivanju pristupa materijale koje posedujete, a preuzeo ih je sa sajta, odmah uništi.

Privatnost podataka

Napominjemo da prilikom korišćenja sajta www.tapeandgo.rs, TAPE NS GROUP, prikuplja određene podatke o ličnosti. Podaci koji se tom prilikom prikupljaju neophodni su za pružanje usluga na što kvalitetniji način. Podatke koje prikupljamio predstavljaju osnovne podatke o korisnicima, kao i podatke bitne za uspešno ispunjavanje poslovnih zadataka i informisanje korisnika, pridržavajući se dobrih poslovnih običaja.

Pomenuti podaci su nam potrebni radi isporuke poručenog proizvoda/robe kao i za obaveštenja o porudžbini.

Naglašavamo da TAPE NS GROUP prilikom korišćenja podataka poštuje privatnost korisnika i u potpunosti se pridržava odredaba Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Podaci korisnika (ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa), koje isti ostavi prilikom korišćenja sajta www.tapeandgo.rs, TAPE NS GROUP, koristiće samo u navedene svrhe, te ih neće ni pod kakvim uslovima dati na uvid i korišćenje trećoj strani, osim u zakonu predviđenim uslovima.

Informacije kao što su pitanja, komentari i slično, ne smatraju se poverljivim informacijamai i isti neće biti zaštićeni navedenom politikom podataka privatnosti.

Sajt www.tapeandgo.rs, može tokom posete korisnika, na računaru korisnika, sačuvati određene grupe informacija – kolačiće (“cookies”). Svrha prikupljanja istih je unapređenje sajta www.tapeandgo.rs.

Zaštićeni znaci – registrovane oznake

TAPE NS GROUP jedini i isključivi vlasnik logotipa TAPE & GO.

Na sajtu www.tapeandgo.rs, mogu se pronaći i oznake poslovnih partnera sa kojima TAPE NS GROUP ima saradnju.

Napominjemo da je zabranjeno korišćenje ili zloupotreba istih, jer to predstavlja kršenje zakona u ovoj oblasti. Iste možete koristiti tek po dobijanju pismene saglasnosti njihovog vlasnika.

Opšte odricanje od odgovornosti

Prilikom korišćenja sajta www.tapeandgo.rs, imajte u vidu da isti koristite na sopstvenu odgovornost i da rizik od štetne posledice snosite sami.

TAPE NS GROUP i sa njim povezana lica, zaposleni, kao i lica angažovana od strane TAPE NS GROUP, nemaju odgovornost prema eventualno nastaloj materijalnoj ili nematerijalnoj šteti po bilo kom osnovu prilikom korišćenja sajta www.tapeandgo.rs.

Bezbednost sajta www.tapeandgo.rs, TAPE NS GROUP drži na veoma visokom nivou, međutim ne može garantovati da virusi na sajtu ne postoje, te vam u najboljoj nameri predlažemo da pre preuzimanja dokumenata sa našeg sajta, na odgovarajući način obezbedite svoj uređaj (npr. Putem anti-virus programa).

TAPE NS GROUP ne garantuje za dostupnost svih usluga putem sajta www.tapeandgo.rs.

Ograničenje odgovornosti

TAPE NS GROUP nastoji da proizvode koje se nalaze na sajtu www.tapeandgo.rs, što preciznije opiše, da ih predstavi na verodostojan način (opis proizvoda, svrha, upotreba, cena).

Napominjemo, da ne možemo garantovati da su svi podaci postavljeni na internet sajtu kompletni i bez propusta u vidu štamparskih grešaka, opisa proizvoda, cene, načina upotrebe.

TAPE NS GROUP zadržava pravo promene podataka na sajtu www.tapeandgo.rs, bez prethodnih obaveštenja i upozorenja o promeni istih. Isto tako TAPE NS GROUP nije u obavezi da redovno ažurira informacije koje su postavljene na internet sajtu www.tapeandgo.rs.

TAPE NS GROUP ne garantuje kompatibilnost sajta sa Vašim urađajem (hardverom i softverom).

Podaci i ostale inforamcije kao što su saveti i mišljenja nisu dati korisniku sajta u svrhu saveta za donošenje bilo kakvih odluka, nego predstavljaju približan opis proizvoda (opšte informacije), te se za konkretne odluke, ukoliko je potrebno, konsultujte sa stučnjacima iz date oblasti.

Odricanje od odgovornosti za internet strane trećih lica

Internet sajt www.tapeandgo.rs, može sadržati linkove koji vode do drugih sajtova koji nisu vlasništvo TAPE NS GROUP. Navedeni linkovi mogu se nalaziti na sajtu iz razloga lakšeg snalaženja korisnika na internetu, te TAPE NS GROUP nema odgovornost u pogledu njihovog sadržaja. Napominjemo da postojanje linkova drugih sajtova na sajtu www.tapeandgo.rs, ne znači da TAPE NS GROUP podržava njihovo korišćenje i njihiov sadržaj.

Odluka o pristupanju nekom od sajtova čiji se link nalazi na sajtu www.tapeandgo.rs, je isključiva odluka korisnika i TAPE NS GROUP ne preuzima nikakvu odgovornost.

Hiperlinkovi sajta www.tapeandgo.rs, mogu se koristiti samo nakon prethodno dobijene saglasnosti od strane TAPE NS GROUP.

Ponašanje korisnika – komentari i servisi za razmenu informacija

TAPE NS GROUP zadržava pravo da, ukoliko je to potrebno, sadržaj na sajtu www.tapeandgo.rs, postavljen od strane korisnika sajta ukloni sa istog ukoliko ga smatra uvredljivim ili na bilo koji drugi način neprikladnim ili neprihvatljivim.

Svaka zloupotreba korisničkih naloga kreiranih na sajtu www.tapeandgo.rs, kažnjiva je u skladu sa zakonom.

Korisnik sajta www.tapeandgo.rs ima pravo da kreira jedan korisnički nalog. Kreiranje i korišćenje više korisničkih naloga mogu dovesti do suspenzije istih od strane TAPE NS GROUP. Suspenzija može tzrajatu od 7 do 30 dana, te u nekim slučajevima suspenzija može bit i trajnog karaktera.

Zabrana mogućnosti ostavljanja komentara i drugog sadržaja kao i cenzura određenog sadržaja na sajtu, korisniku može biti izrečena i bez prethodnog upozirenja.

Opšti deo

U slučaju eventualnog spora po gore navedenim osnovima, rešavaće se mirnim putem.

Usled nemogućnosti mirnog rešavanja spora nadležni su Sudovi u Novom Sadu i merodavnoo pravo je pravo Republike Srbije.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Korpa
Scroll to Top